Διευκρινήσεις επί της υπ. αριθ. 2245/2-12-2016 ανακοίνωσης

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων για την ανακοίνωση υπ. αριθ. 2245/2-12-2016 του ΠΤΑ-ΠΔΕ σχετικά με τη σύνταξη μελέτης στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αερογραμμών και αεροδρομικού marketing για το αεροδρόμιο του Αράξου, διευκρινίζεται οτι το ζητούμενο σχέδιο ανάπτυξης στην εισαγωγική ενότητα Ε5 αφορά στην ανάπτυξη των αερογραμμών του αεροδρομίου του Αράξου, και η αναφορά σε “υποδομές” αφορά στην καταγραφή των βασικών προϋποθέσεων ως προς την επάρκεια υποδομών, όπως διαθεσιμότητα χώρων αναμονής, θέσεων στάθμευσης, ανάπτυξη υπηρεσιών κλπ.