Διευκρινήσεις σχετικά με την υπ. αρ. 1603/6-7-15 διακήρυξη του έργου GIFT

Στον ακόλουθο σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: νέα ενημέρωση 17-7-2015, ώρα 14:45 !!!

Διευκρινήσεις_GIFT_1603