Ειδικά Θέματα Σχεδιασμού για την Περιφερειακή Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία: Οπτικές από τη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία

Εκδόθηκε ο ειδικός τόμος με τίτλο: “Special Issues on Regional Entrepreneurship & Innovation Planning: Perspectives from Western Greece and Apulia” από το ΠΤΑ/ΠΔΕ και το ΚΕΠΕ.
Ο τόμος εξετάζει θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας που είναι σημαντικά για τη Δυτική Ελλάδα και την Απουλία, συνδύαζοντας στατιστικά στοιχεία, υποδείγματα, αναλύσεις, πρακτικές εμπειρίες, εργαλεία, ιδέες, κρίσεις και συγκρίσεις που ενδέχεται να ενδιαφέρουν και (ή να χρησιμοποιηθούν και σε) άλλες περιοχές της χώρας ή του κόσμου.

Ο ειδικός τόμος είναι διαθέσιμος στους ακόλουθους συνδέσμους:
(έντυπη έκδοση) και (ψηφιακή έκδοση).