Εκδήλωση EUREGIA στη Λειψία

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ στα πλαίσια του έργου FILES, προσκλήθηκε και συμμετείχε στην εκδήλωση “REGIONS IN TRANSITIONS”, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λειψία της Γερμανίας από 23-27 Οκτωβρίου 2006, και περιλάμβανε Διεθνές Συνέδριο με ενημερωτικές ημερίδες.

Στην εκδήλωση αυτή παρευρέθησαν εκπρόσωποι από αρκετά Ευρωπαϊκά κράτη-μέλη στο πλαίσιο των διαφορετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το INTERREG IIIC και το ESF Article 6 Innovative Measures. Εκεί παρουσιάστηκαν καινοτόμες προσεγγίσεις που ανταποκρίνονται στις προκλήσεις τις προερχόμενες από τις περιφερειακές διαδικασίες μετάβασης και ανταλλάχτηκαν εμπειρίες μεταξύ των συνεργατών από τα διαφορετικά προγράμματα.

Επίσης δόθηκε η ευκαιρία οι εκπρόσωποι του ΠΤΑ-ΠΔΕ να συναντηθούν με ενδιαφέροντες συνεργάτες από όλη την Ευρώπη με τους οποίους συζήτησαν ιδέες ανάπτυξης σχεδίων για τη νέα περίοδο χρηματοδότησης. Το ΠΤΑ-ΠΔΕ έκανε παρέμβαση στην ημερίδα “SME’s Access to Innovation” όπου περιγράφησαν αναληφθείσες δράσεις προώθησης της καινοτομίας στις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις της ΠΔΕ.

Τέλος, ο Δ/ντης του ΠΤΑ-ΠΔΕ εκπροσωπώντας το Γενικό Γραμματέα της ΠΔΕ συμμετείχε στο καταληκτικό πάνελ συζήτησης εμπειρογνωμόνων όπου συνοψίστηκαν τα αποτελέσματα των ημερίδων και σχολιάστηκαν οι απαραίτητες δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό and Ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την αναδιάρθρωση.