23/02/2020, 9:47

Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Το ΠΤΑ/ΠΔΕ ανακοινώνει την επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του ΠΤΑ/ΠΔΕ.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση.

Προθεσμία υποβολής προσφορών η 30-4-2019 !

Close Menu