Επαναπροκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ανακοινώθηκαν εκ νέου οι προσλήψεις έκτακτου προσωπικού με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των ευρωπαϊκών έργων BIG, EPA και GIFT 2.0.

Στα ακόλουθα Links οι ανακοινώσεις ανά έργο:

  1. Έργο EPA
  2. Έργο BIG
  3. Έργο GIFT 2.0