Ευρωπαικό Συνέδριο των Πόλεων των Επιστημών

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο των Πόλεων των Επιστημών συγκεντρώνει τους Δημάρχους των Ευρωπαϊκών πόλεων, τους αντιπροσώπους των Πανεπιστημίων, τις Επιχειρήσεις και τα Επιστημονικά Ιδρύματα από όλη την Ευρώπη.

Τόπος διεξαγωγής: Μαγκντεμπουργ (Γερμανία)

Ημ/νια: 7-9 Νοεμβρίου 2006

Πληροφορίες/Εγγραφές

Επικοινωνία