Ευρωπαϊκό Θερινό Πανεπιστήμιο (Αγγλία)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Birmingham βοηθά στην οργάνωση του Ευρωπαϊκού Θερινού Πανεπιστημίου (ESU), που θα λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2005. Το πρόγραμμα παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία εξάσκησης της Αγγλικής και ενημέρωση της γνώσης/ σκέψης σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος. Εξειδικευμένες σειρές μαθημάτων καλύπτουν ζητήματα όπως το παγκόσμιο περιβάλλον, την επιχειρηματική οικονομία, τον πολιτισμό, τον αστικό προγραμματισμό, τα Μ.Μ.Ε. κ.τ.λ.

Ιστοσελίδα:
http://www.birmingham.gov.uk/
esu.bcc

Πληροφορίες:
Ms. Maeve Clarke, Email:
maeve.clarke@birmingham.gov.
uk