Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Bιοποικιλότητα

Η επαρχία Noord-Brabant με το ECNC (Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Συντήρηση της Φύσης),το B&E και οι Ολλανδικές επαρχίες Zeeland και Zuid-Holland και η Γραμματεία της Επιτροπής της ΕΕ των Περιφερειών συνδιοργανώνουν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Ευρωπαικές Περιφέρειες ως πρωτοπόροι για τη βιοποικιλότητα 2010 – η Ευρώπη συναντά τη Βραβάνδη, η Βραβάνδη συναντά την Ευρώπη’.

Τόπος διεξαγωγής: Noord-Brabant, (Oλλανδία)

Ημ/νια:  15-16/02/2006

Πληροφορίες

Biodiversitybrochure.pdf

Programmeconference.pdf