Ημερίδα για την Απασχόληση στη Δυτική Ελλάδα (Πάτρα 25/10/2004)

Poster
Το poster της Ημερίδας 
Η πρόσκληση της Ημερίδας 
Η ατζέντα της Ημερίδας