Ημερίδα για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών – Τμ. Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας,
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων διοργανώνουν Ημερίδα με θέμα τη “Διαχείριση των Στερεών
Αποβλήτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας” στην Πάτρα, 25/2/2005 στο
Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το πρόγραμμα
της ημερίδας

Σκοπός της ημερίδας αυτής είναι όχι μόνο η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης διαχείρισης στερεών αποβλήτων στη Δυτική Ελλάδα, αλλά και να επιχειρηθεί η ανάδειξη των προβλημάτων και ο τρόπος παρέμβασης προς την κατεύθυνση της ορθολογικής επίλυσης αυτών, συμπεριλαμβανομένων σε αυτή πέραν των αστικών αποβλήτων και θεμάτων όπως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές, επικίνδυνα απόβλητα και ειδικά απόβλητα.