Ημερίδα Ενημέρωσης

Το ΠΤΑ-ΠΔΕ διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης, που αφορά τους τομείς της Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Περιβάλλοντος, των Μεταφορών, του Τουρισμού, των Νέων Τεχνολογιών και της Ποιότητας Ζωής, στην Πάτρα, 16 Μαΐου 2005 (Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ).

Invitation

Η ατζέντα της ημερίδας.