Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού καθαριότητας του ΠΤΑ

Κατεβάστε εδώ την απόφαση κατακύρωσης του αποτελέσματος ανάδειξης αναδόχου του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του νέου κτιρίου στέγασης του ΠΤΑ-ΠΔΕ που βρίσκεται στην οδό ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής.