Νέα Διεύθυνση!

Από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2005 τα γραφεία του ΠΤΑ μεταφέρονται στη νέα διεύθυνση:

N.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71,
Τ.Κ. 26442, Πάτρα

Νέο τηλέφωνο: +30 2610 465800
(τα παλαιά νούμερα παραμένουν σε ισχύ).