Νέος τηλεφωνικός κατάλογος του ΠΤΑ-ΠΔΕ

Κατεβάστε εδώ τα νέα τηλέφωνα του προσωπικού του ΠΤΑ-ΠΔΕ.