Οικολογικά Αβλαβές Ταξίδι στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο της Αυστριακής Προεδρίας της Ε.Ε., διοργανώνεται συνέδριο από τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία Γεωργίας και Δασών, Περιβάλλοντος και Διαχείρησης Υδάτων, Συγκοινωνιών και Υποδομών, Οικονομικών και Εργασίας. Το συνέδριο θα μελετήσει τα κέρδη που αποκομήθηκαν από καινοτόμα Ευρωπαϊκά προγράμματα, που στόχευαν στην αλληλεπίδραση μεταξύ συγκοινωνιών, τουρισμού και περιβάλλοντος. Η προσπάθεια θα εστιάσει στη μεταβίβαση αναλύσεων, τεχνογνωσίας, και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Τόπος Διεξαγωγής: Βιέννη

Ημερομηνία: 30-31η Ιανουαρίου 2006

Περισσότερες πληροφορίες:
www.eco-travel.at
E-mail: info@eco-travel.at