Πίνακας κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΜΕ 3/2013

Αναρτήθηκε στις 20-1-2014 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 3/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο SECOVIA.

Σχετικά αρχεία: Πίνακας Κατάταξης