Πίνακας κατάταξης της ΣΜΕ 4/2013

Αναρτήθηκε σήμερα 24-1-2014 στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων της ΣΜΕ 4/2013 πρόσκλησης του ΠΤΑ-ΠΔΕ για το έργο INCOMPASS.

Σχετικά αρχεία: Πίνακας Κατάταξης