Παγκόσμια Διάσκεψη σχετικά με τη Θαλάσσια Βιοποικιλότητα

Τόπος : Βαλένθια, Ισπανία

Ημερομηνία : 11-15 Νοεμβρίου 2008

Πληροφορίες