ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΠΚ !!!

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τον Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας παρατείνεται έως την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2005 !!!