Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του e-PRODAT στον Ευρωπαίο Επόπτη Π.Δ.

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου e-PRODAT παρουσιάστηκαν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων στις 30 Οκτωβρίου 2006 στις Βρυξέλλες από τον Διευθυντή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων της Μαδρίτης και συντονιστή του έργου e-PRODAT.