Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ. αριθ. 1603/6-7-15 διακήρυξη

Στο παρακάτω σύνδεσμο παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την από 06.07.2015 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1603) Διακήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έργο GIFT 2.0.

Διευκρινήσεις_GIFT_1603