Περιβαλλοντική Ημερίδα

Η Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Οι Κλιματικές Αλλαγές, Μείζων Πρόκληση του Αιώνα”

Τόπος διεξαγωγης: Αθήνα 

Ημερομηνία: 11 Φεβρουαρίου 2005

Πληροφορίες: www.envlaw.gr