Περισσότερο πράσινο στις πόλεις μας

Με την ευκαιρία της “Πράσινης Εβδομάδας 2006”, η οργάνωση “Friends of Europe” οργανώνει σε συνεργασία με την Unilever και υπό την αιγίδα της Volvo, συνέδριο για τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες των αστικών κοινοτήτων.

Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιοχών

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια:  31 Μαΐου 2006

Φόρμα Εγγραφής
Επικοινωνία: Sylvain CHEVASSUS