Πράσινη Εβδομάδα 2006

H Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει συνέδριο με θέμα ‘Η βιοποικιλότητα είναι ζωή’. Η Πράσινη Εβδομάδα 2006 θα εστιαστεί σε τέσσερις κύριους στόχους: βιοποικιλότητα ως παγκόσμιο φαινόμενο, διαχείρηση φυσικών πηγών, βιοποικιλότητα στο περιβάλλον, και βιοποικιλότητα & κοινωνία.
Η Πράσινη Εβδομάδα θα παρέχει μια μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και καλύτερων πρακτικών μεταξύ ΜΚΟ, επιχειρήσεων και διαφόρων δημόσιων και κυβερνητικών τομέων.

Τόπος διεξαγωγής: Βρυξέλλες, Βέλγιο

Ημ/νια: 30 Mαΐoυ – 2 Ιουνίου 2006

Πρόγραμμα συνεδρίου