Προαναγγελία

Η Σλοβενική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Επιτροπή των Περιφερειών σας προσκαλούν σε Ανταλλαγή Απόψεων με τον τίτλο Ευρωπαϊκές Περιφέρειες και Πόλεις-Συνέταιροι για την Εργασία και την Ανάπτυξη της Στρατηγικής.

Ημερομηνία 4 Μαρτίου 2008

Τόπος Brdo pri Kranju (near Ljubljana), Σλοβενία

eu2008

Lisbon Monitoring Platform
 
Ιστοσελίδα εγγραφής