Προκήρυξη διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών του έργου EPA (GR-IT)

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 755 προκήρυξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας που αφορά στην επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου EPA (Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013), δράση 4.1.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της διακήρυξης.