Προκήρυξη ειδικού επιστημονικού προσωπικού επί θητεία στο ΠΤΑ-ΠΔΕ

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2Ε/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη ενός ατόμου ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό επί θητεία στο ΠΤΑ-ΠΔΕ. Δείτε εδώ την ανακοίνωση.