Προκήρυξη καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΤΑ-ΠΔΕ η υπ. αριθ. 277/4-2-2014 προκήρυξη υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.