Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το επενδυτικό προφίλ της Περιφέρειας

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 2334 προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την “ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 21-8-2020 και ώρα 14:00.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Δείτε εδώ την διακήρυξη.

Κατεβάστε εδώ το ΤΕΥΔ της διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή.