Προκήρυξη υπηρεσιών του έργου GIFT 2.0

Ανακοινώθηκε η υπ. αριθ. 1603 Απόφαση Προκήρυξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου GIFT 2.0 του προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21-7-2015.

Κατεβάστε εδώ την πλήρη προκήρυξη.