Προσκληση για αποσπάσεις υπαλλήλων της ΠΔΕ στο ΠΤΑ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΠΤΑ-ΠΔΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να υποβάλουν αιτήσεις για απόσπασή τους στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Οι αποσπάσεις γίνονται για χρονικό διάστημα έως δυο έτη με δυνατότητα ανανέωσης για ισόχρονο διάστημα. Η παρούσα αφορά δύο (2) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ ή ΤΕ τεχνικών ή διοικητικών ειδικοτήτων με εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων ή σε θέματα οικονομικής διαχείρισης.

Παρακαλούνται οι αιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων να υποβληθούν στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (υπόψη κας Κουκουλομμάτη) έως την Πέμπτη 9 Απριλίου 2015.