ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟY FILES

Το πρόγραμμα καλεί ειδικευμένους υποψήφιους μέσω πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την αξιολόγηση του έργου FILES. Σχετικές πληροφορίες για την πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες εδώ.

Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 25 Μαΐου 2007.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του προγράμματος στο files@aufbauwerk-leipzig.com.