Πρόγραμμα ανταλλαγής ενηλίκων για εργασία στο εξωτερικό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης συμμετέχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής ενηλίκων για εργασία στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της κινητικότητας ατόμων μέσης ηλικίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαρκέσει δύο έτη.

Στο άμεσο μέλλον θα ανακοινωθεί σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πολίτες της Περιφέρειας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2610-465859 και 2610-465830.

Διαβάστε εδώ το πλήρες δελτίο τύπου της Περιφέρειας.

Περισσότερες πληροφορίες στην τοπική ιστοσελίδα του έργου