Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση (Καλών Τεχνών)

Τρία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλικίας 16 έως 20 ετών) στο Norrköping, Ανατολική Σουηδία, αναζητούν εταίρους στο πεδίο των Καλών Τεχνών.

Επικοινωνία

Περιγραφή Πρότασης 1

Περιγραφή Πρότασης 2

Περιγραφή Πρότασης 3

Αίτηση