Πρόγραμμα για τη Δια Βίου Εκπαίδευση

Δυο σχολικά συγκροτήματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικίας 6 έως 15 ετών) του Δήμου Norrköping, της Ανατολικής Σουηδίας, απασχολούνται με μαθητές με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες, αναζητούν εταίρους προκειμένου να αναπτύξουν παρόμοια προγράμματα μέσα στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης.

Επικοινωνία

Περιγραφή Πρότασης 1

Περιγραφή Πρότασης 2

Αίτηση