Πρόγραμμα Κατάρτισης Ανέργων της ΠΔΕ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της Δράσης “Κατάρτιση Ανέργων, Ανάπτυξη Επαγγελματικών Προσόντων” του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα 2014-2020 που υλοποιεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Η δράση αφορά σε 1.000 ανέργους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και είναι επιδοτούμενη.

Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων συμμετοχής του Α’ κύκλου κατάρτισης είναι η 30/11/2022.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.katartisou-pde.gr.

Πληροφορίες παρέχονται στα κατά τόπους γραφεία των δομών κατάρτισης σε Πάτρα, Αίγιο, Αγρίνιο και Αμαλιάδα (Επικοινωνία).

Το πρόγραμμα συχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.