Πρόγραμμα Intelligent Energy Europe

Η εκτελεστική αντιπροσωπεία για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία
υπολογίζει οτι θα δημοσιεύσει την επόμενη πρόσκληση τον Ιανουάριο 2008.

Πληροφορίες

Επίσης κάθε χρόνο προετοιμάζεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2008.
Από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2008 σειρά συνεδρίων, εργαστηρίων,
σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων θα λάβουν χώρα στις Βρυξέλλες όσο και σε άλλες
πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πληροφορίες