Πρόσκληση Διημερίδας Έργου SWAM

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το ΙΤΕ/ΕΙΧΗΜΥΘ και την ΕΝΒΙΟ ΕΠΕ διοργανώνουν ανοικτή διημερίδα με θέμα «Τεχνολογίες Βιώσιμης Διαχείρισης, Επεξεργασίας και Αξιοποίησης Νερού και Υγρών Αποβλήτων» υπό την αιγίδα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «Increasing the Regional Competitiveness through the RTD&I on Sustainable Water Management – SWAM».

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 7 & 8 Ιουλίου 2010 στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Η γλώσσα των εργασιών θα είναι η Αγγλική.

Η ατζέντα της διημερίδας.