Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου PROMPT

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη διοργάνωση του τελικού Παν-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων αρμοδιότητας του έργου PRoMPt της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 23.000,00€ (είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Πέμπτη, 29-09-2011, ώρα 12:00 μ.μ.

Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.