Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου PROMPT

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τη διερμηνεία (από αγγλικά σε ελληνικά και από ελληνικά σε αγγλικά) κατά τη διάρκεια του τελικού Παν-Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Έργου PRoMPt – INTERREG IVC, που θα πραγματοποιηθεί 19 έως 21 Οκτωβρίου 2011 στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (ΔΟΑ) στην Αρχαία Ολυμπία στα πλαίσια υλοποίησης δράσεων αρμοδιότητας του έργου PRoMPt της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IVC, Συνολικού ανώτατου προϋπολογισμού 2.500,00€ (δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων.

Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται τη Δευτέρα 10-10-2011, ώρα 12:00 μ.μ. Το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης, βρίσκεται εδώ.