Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έργου WETMUST

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βάσει της υπ’ αριθμό 2345/05-04-2007 Απόφασης, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη βέλτιστη προσφορά, για το έργο “Integrated Multiple Level Wetlands Monitoring System Using Innovative Technologies – WETMUST” – INTERREG III B ARCHIMED και με αντικείμενο την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου στον Ν. Ηλείας και συγκεκριμένα τον προσδιορισμό των ελεγχόμενων παραμέτρων, της μεθοδολογίας και της αναλογίας της επιτήρησης του χώρου και των χρονικών διαστάσεων.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν τη «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΟΤΥΧΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WETMUST» – INTERREG III B – ARCHIMED, τον προσδιορισμό των παραμέτρων-δεικτών και τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης μεθοδολογίας παρακολούθησης. Το πρωτόκολλο θα περιλαμβάνει τις παραμέτρους οι οποίες θα εξετάζονται και παράλληλα θα συνοδεύεται από εγχειρίδιο με τις αρχές και τους στόχους της παρακολούθησης, την περιγραφή της κοινής μεθοδολογίας παρακολούθησης των υπό εξέταση παραμέτρων (στρατηγική δειγματοληψιών, μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης, χρονική επαναληψιμότητα, τον αναγκαίο εξοπλισμό-λογισμικό, κλπ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος διακήρυξης καθημερινά από ώρα 09:00 έως 15:00, ημέρες εργάσιμες, από την Γραμματεία – Πρωτόκολλο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71 (ημιόροφος), Τ.Κ. 264 42, Πάτρα Αχαϊας. Η προθεσμία υποβολής έγγραφων προσφορών, ορίζεται την Παρασκευή 20 Απριλίου 2007, ώρα 10:00.