Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο INNOREF

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «INNOREF», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III C East, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 20.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 18%, με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά.

Το έργο θα περιλαμβάνει : Κατασκευή Ιστοσελίδας (Web Design and Development), ενός κοινού δικτύου Περιφερειών (partners είναι οι Περιφέρειες Friuli Venezia Julia & Ubria από την Ιταλία, η Ένωση Δήμων Hranicko της Τσεχίας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την Ελλάδα) της οποίας το όνομα έχει ήδη καταχωρηθεί στην διεύθυνση http://www.innoref.net (προσωρινή διεύθυνση http://utenti.lycos.it/theperfectionist/innoref, όπου παρουσιάζεται η συμφωνηθείσα από τους partners βασική διάταξη των περιεχομένων και των περιγραφών του κοινού δικτυακού τόπου).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια από 3-1-2005 μέχρι και 24 -1-2005 στα γραφεία του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28, 2ος όροφος).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2610-432660 και 2610-438264 (κ. Ν. Παπαθεοδώρου και Χ. Τζομάκας).