Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – έργο NETWET 3

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του έργου «NETWET 3», χρηματοδοτούμενο από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III B Archimed, για λογαριασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προβαίνει στην διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προϋπολογισμό 9.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει : Την Προμήθεια δύο (2) συστημάτων Η/Υ (ram 2 Gb) με οθόνη 19’’ TFT, λειτουργικό σύστημα MS-Windows XP, ένα (1) Πολυμηχάνημα (fax, σαρωτής, εκτυπωτής) laser A4, ένα (1) Πολυμηχάνημα έγχρωμο inkjet (σαρωτής, εκτυπωτής , φωτοαντιγραφικό) A4, ένα (1) εκτυπωτή inkjet A3, δύο (2) UPS, ένα (1) GPS με το κατάλληλο λογισμικό, 1 πακέτο Λογισμικού MAPINFO V.9, αναλώσιμα των παραπάνω αναφερόμενων εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, με τελικό χρονικό ορίζοντα παράδοσης την 30η Οκτωβρίου 2007.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν γραπτές προσφορές για το ανωτέρω έργο εντός 10 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο Περιφερειακού Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 69-71, 1ος όροφος), υπόψη κ. Παναγιώτας Μητροπούλου ή κ. Δημητρίου Πάλμου (τηλ. 2610-465859 και 2610-465860).