Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 2034/28-7-14

Ανακοινώθηκε η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εγκατάσταση και λειτουργία κλιματισμού – εξαερισμού στο χώρο του ισογείου του κτιρίου του ΠΤΑ-ΠΔΕ.

Κατεβάστε εδώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.