Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την οργάνωση σεμιναρίου που επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν σε πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, υπό το φως βασικών
μεταρρυθμίσεων του πρωτου στύλου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σε σχέση με τις
πολιτικές και τις τοπικές πρωτοβουλίες των εμπλεκόμενων εταίρων.

http://www.upi-tecla.eu

 Πληροφορίες