Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα INNOREF

To ΠΤΑ-ΠΔΕ προτίθεται να συνεργαστεί με ειδικό επιστήμονα σε θέματα δημοσιότητας / marketing για την υλοποίηση του προγράμματος INNOREF /INTERREG III C East.

Διαβάστε εδώ το πλήρες κείμενο.