Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλλιεργητών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους καλλιεργητές-παραγωγούς της περιφέρειας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στις δράσεις του έργου BIOSIS που αφορά στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών για παραγωγή βιοκαυσίμων.

Στα πλαίσια του έργου BIOSIS η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος έχει αναλάβει την επίβλεψη ενός συστήματος αμειψισποράς και βιολογικής καλλιέργειας ενεργειακών φυτών στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί – καλλιεργητές καλούνται να επικοινωνήσουν με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 2610-465811 (κ. Τζομάκα) για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα. Ως προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται η 27/11/2006.

Να σημειωθεί οτι απαραίτητη προϋπόθεση για την δυνατότητα συμμετοχής είναι η ύπαρξη δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό.