Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης του έργου ESF6-CIA/INTERREG IVC  , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1156 /11-02-2009 Απόφαση του Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την υποβολή προσφορών για την επιλογή Αναδόχου για την παραγωγή δημιουργικού (video clips of best practice), με σκοπό την ανάδειξη  των αποτελεσμάτων του έργου Files που αφορούσε επιμορφωτικά σεμινάρια για γυναίκες και ειδικές πληθυσμιακές ομάδες και τη μετέπειτα υποστήριξή τους στην εύρεση εργασίας , στα πλαίσια του Έργου «ESF6-CIA/INTERREG IVC ».

Αναλυτικά το κείμενο εδώ.