Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την πληρέστερη και οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για τον καθαρισμό του χώρου εγκαταστάσεων των υπηρεσιών του ΠΤΑ-ΠΔΕ, για χρονικό διάστημα οκτώ έως δέκα μηνών.

Ειδικότερα, οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:
Καθαρισμός τεσσάρων ορόφων
Καθαρισμός τουαλετών
Καθαρισμός γραφείων
Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων
Καθαρισμός δαπέδων
Καθαρισμός υαλοστασίου (εσωτερικού),
συνολικού εμβαδού περίπου 657 τ.μ.
Επίσης θα πρέπει να παρέχεται η μόνιμη παρουσία δύο ή τριών τουλάχιστον καθαριστριών ανά ημέρα και από ώρες 08:00 έως 18:00.

Η προϋπολογισθείσα αξία θα  ανέρχεται στο ανώτατο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων  ευρώ  (45.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους εγγράφως στο ΠΤΑ-ΠΔΕ έως τις 2 Ιουλίου 2009, στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 69-71, ΤΚ 26442, Πάτρα, στη Γραμματεία (ημιώροφος) μέχρι τις 15.00. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε εργάσιμες ώρες και ημέρες στα τηλέφωνα 2610-465800 και 2610-465823 ενώ το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε και στην ιστοσελίδα του Π.Τ.Α..